Condicions d'ús


Responsabilitat:

El Banc del Temps de la Garrotxa només contacta els usuaris que diuen poder oferir un servei. El Banc del Temps no pot assegurar el rendiment de cap dels usuaris del Banc del Temps, de manera que mai serà el Banc del Temps de la Garrotxa responsable per cap lesió o dany a la propietat experimentats durant les transaccions.

El Banc del Temps de la Garrotxa ofereix en la seva eina informàtica formes de conèixer les experiències que tots els usuaris han tingut mentre oferien serveis a altres usuaris del banc del temps.


Limitacions:

Els serveis no estan garantits i pot haver situacions quan un proveïdor d'un servei no omple les expectatives de qui el rep. Demanem l'apreciació de l'esforç que cadascú posa i això és el que fa que el Banc del Temps funcioni.

Si hi hagués un problema real amb el servei rebut, Banc del Temps de la Garrotxa, ofereix en la seva eina informàtica formes de conèixer les experiències que tots els usuaris han tingut mentre oferien serveis a altres usuaris del banc del temps. El Banc de Temps intervindrà dins de les seves capacitats en els conflictes entre usuaris que no s'hagin pogut arreglar i les seves decisions sempre seran finals i sense possibilitat d'apel.lació. Si hagués accions irregulars el Banc del Temps de la Garrotxa podrà sancionar els usuaris, des obligar-los a retornar el crèdit obtingut fins a l'expulsió del sistema.


Confidencialitat i privacitat:

Un dels criteris en què es basa el Banc de Temps és en la confiança mútua. Tots els usuaris han de protegir la privacitat i confidencialitat dels altres usuaris. Un usuari pot arribar a ser expulsat de la comunitat per aquest motiu. L'única excepció per compartir informació és quan un usuari senti que la salut o seguretat d'un altre usuari està en perill.


QUE FER QUAN VOL REBRE UN SERVEI

Per poder donar o rebre un servei ha d'estar registrat en el Banc de Temps i haver passat un procés de verificació.

Poseu-vos en contacte amb el Banc de Temps tan aviat com li sigui possible i acordi un lloc data per rebre el servei seleccionat. Si deixa un missatge i l'usuari no respon en uns dies, torni a provar, i si encara no ho aconsegueix contacti amb l'administrador.QUE FER I QUE NO FER


Què fer:

- Assegureu-vos que l'altra persona entén el que va fer abans que comenci a fer-ho

- Contacti amb l'usuari per endavant si no pot arribar a temps a oferir el servei o si ha de cancel.lar.

- El rebedor del servei es compromet a realitzar el pagament estipulat com més aviat millor.

- Sigui pacient i obert més que crític. Estem per compartir i el fet d'aprendre a conèixer-nos ja és molt.

- Respecteu els altres, ja sigui per religió creences o pertinença política.

- Si demana un servei assegureu-vos de pagar per tots els materials, parts o ingredients necessaris.


Que no fer:

- No fumeu al lloc d'altres usuaris sense el seu consentiment.

- No accepti mai diners ni propines.

- No utilitzeu alcohol ni drogues mentre ofereix els serveis. (En el cas de passar, és raó per a l'expulsió automàtica)

- No compri alcohol ni tabac a altres usuaris.