Com funciona un Banc de Temps?

Els diners de temps és una nova moneda per proporcionar una solució a les retallades massives de la despesa pública en matèria de benestar social, però sense recórrer a la intervenció estatal de l'economia, sinó al contrari, a partir de la llibertat d'acció econòmica.

Planteja que els diners convencionals actualment no són suficient per arreglar tots el problemes que enfronten les societats. La idea és crear un nou tipus de diners per pagar a la gent pel que es necessita fer, valorant les contribucions per igual i traient-li profit a les habilitats de les persones.

Els crèdits de temps són dipositats en un banc del temps. Poden ser trets en qualsevol moment i gastat en un gran rang de serveis i oportunitats ofertes pels altres usuaris (també el propi banc del temps actua com un usuari oferint i demandant serveis d'altres usuaris).

Aquests plans es denominen actualment bancs de temps, i es promouen com una eina de regeneració de la comunitat.

Les habilitats, necessitats i disponibilitat de tots els usuaris estan emmagatzemades en l'ordinador del banc de temps de forma confidencial i així qualsevol necessitat pot ser coberta per la persona adequada.

El programari de bancs de temps grava i compte totes les transaccions fetes entre usuaris i imprimeix els detalls de tots els comptes.

Com més gran crèdit de temps circuli i quanta més gent comparteixin el seu temps i els seus talents entre ells, més rica es convertirà la comunitat. I major força s'emprarà en el canvi social ja que tothom tindria l'oportunitat de ser un donant i un receptor i convertir-se així en un membre productiu de la comunitat.

Transcorregut un temps, xarxes informals de confiança i suport evolucionen i actuen com una forma de família estesa – connectant a la gent i respectant la seva autonomia.

Tots els intercanvis que suposin algun ingredient, material… la persona que demanda el servei és qui ha de subministrar-ho (ingredients en els casos de cuina…)